วงดนตรีไทยแตรวงโรงเรียนบ้านท่าชะอม

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย