กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำเว็บไซต์โดยมีวัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจ ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลในลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2563 เพื่อใช้ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ประจำปีภาษี 2563 ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

[เปิดอ่านไฟล์ที่1]

[เปิดอ่านไฟล์ที่2]

[เปิดอ่านไฟล์ที่3]

[เปิดอ่านไฟล์ที่4]

[เปิดอ่านไฟล์ที่5]