กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำเว็บไซต์ด้วย Word Press เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจ

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ลิ้งก์/เมนูต่างๆ

ค้นหาหนังสือประกาศยกเลิก ป.พ.1 ที่
[http://101.109.41.155/eoffice/]

หรือสอบถามรายละเอียดที่ 081-2330744